FOGALOMSZÓTÁR

aktív napenergia hasznosítás: a Nap energiájának felfogása, tárolása gépészeti és egyéb eszközökkel
alacsony energia fogyasztás: az épület energia szükségletének fedezésére a szokványos berendezések energia fogyasztásánál alacsonyabb energia igényû berendezések használata, illetve egységnyi területre, térfogatra vetített éves energia szükséglet nem haladja meg a nemzetközi gyakorlatban ismert, meghatározott energia mennyiséget.
alternatív energia: a fosszilis energiát helyettesítõ egyéb energia, mely a környezetben megtalálható, és felfogható
bioépítészet: az érzékszerveinkkel nem észlelhetõ, minden biológiailag, pszichológiailag ártalmas belsõ térben keletkezõ hatás elhárítása építészeti eszközökkel.
biomassza: a napfény hatására fotószintézissel a levegõbõl lekötött növényi sejtekben megszilárdult széndioxid, a növényi rostok összessége
bioszolár építészet: a napfény fotóbiológiai hatásának érvényesítése építészeti eszközökkel
életminõség: élettartam megnövekedésével járó egészséges élet
energia-takarékos építészet: részben olyan építõanyagok használata, amelyeknek alacsony az energia tartalma, továbbá az épület energia vesztességének nagymértékû csökkentése, a megújuló energiaforrások intenzív használata, a fosszilis energia források kiváltása, illetve alacsony energia fogyasztású berendezések használata
energia tudatos építészet: tervezési eljárás amelynek célkitûzése az energia takarékosság
épületbiológia: az épület olyan biológiai hatásaival foglalkozó tudomány, amely az érzékszerveinkkel nem észlelhetõ, de tudat alatt mégis reakciót ébresztõ hatásokat vizsgálja
építészeti biológia: építésztervezési eljárás, amely a káros biológiai hatásokat kiküszöböli és a pozitívakat érvényesíti
frisslevegõ ellátás: építészeti megoldás az ember óránként igényelt oxigénszükségletének megteremtésére
fosszilis energia: földtörténeti ókorból származó növényi, állati eredetû ásványi anyagokból, mint szén, olaj és gáz elégetésébõl nyert energia
fosszilis energia fogyasztás: szén, olaj és gáz felhasználásából nyert energia fogyasztása
gravitációs légfûtés: a meleg levegõt nem gépi berendezés szállítja a fûtendõ helyiségekbe, hanem a könnyebb felmelegített levegõ felhajtó ereje
környezetbarát anyagok: amelyeknek nincsen káros, mérgezõ kipárolgása, kisugárzása és felhasználásuk után nem szennyezi a környezetet, esetleg újrahasznosíthatóak
lágy energia: a környezetet nem terhelõ, megújuló energiaforrásokból elõállítható energia
légfûtés: a fûtõenergiát a levegõ szállítja a fûtendõ helyiségekbe
megújuló energia: olyan energia, amelynek használata nem növeli a levegõ széndioxid tartalmát, mint a napenergia, a szélenergia, a vízi energia, a geotermikus energia és a biomasszából nyert energia
napenergia: a Nap sugárzása által a Földre érkezõ energia
napenergia hasznosítás: a napsugárzás energia tartalmának felhasználása épületek fûtésére, melegvíz elõállítására, szárításra, aszalásra, desztillált víz elõállítására, sólepárlásra
oxigéndús légellátás: olyan friss levegõ bevezetése az épületek zárt tereibe, amelynek az oxigéntartalma megfelel a levegõ eredeti összetételének, amelyben az oxigén tartalom a térfogat 21 %-a
oxigén ellátás: frisslevegõ bevezetése az épületek zárt tereibe
oxigénhiányos levegõ: a frisslevegõ 21 %-os oxigéntartalmánál kevesebb oxigént tartalmazó, elhasznált levegõ
oxigénszegény levegõ: amelynek térfogatában az oxigén 21-%-nál kevesebb
oxigéntartalom: a levegõben lévõ oxigén mennyisége
ökologikus építészet: a belsõ és külsõ környezetet az épületek káros hatásaitól megvédõ építészeti tevékenység
passzív fûtés: a Nap melegítõ hatását érvényesítõ építészeti tervezési eljárás
passzív hûtés: az éjjeli hûvös levegõ alacsony energia tartalmának konzerválása az épületben
passzív napenergia hasznosítás: a napsugárzás energiájának felfogása az épülettel gépészeti berendezések nélkül
radon gáz: az anyagok természetes bomlásából keletkezõ színtelen, szagtalan, mindenen áthatoló erõsen radioaktív, nemesgázok csoportjába tartozó gáz, mely belégzése káros az egészségre
szolár építészet: a napsugárzás energetikai, biológiai hatását érvényesítõ építészeti tervezés