GAZDASÁGOS MÛKÖDTETÉS

Az épületek mûködtetéséhez, fûtéshez, melegvíz készítéséhez, világításához és szellõztetéséhez energiára van szükség, fenntartása folyamatos karbantartást, felújítást igényel. Mindkettõ költséggel jár. Gazdaságos mûködtetésrõl akkor beszélhetünk, ha ezek a költségek viszonylagosan alacsonyak.

Alacsony mûködési költségek, szokásos használat mellett csak célszerûen tervezett épület estében valósítható meg. Nemzetközileg már ismertek az autonóm energia ellátású, nulla mennyiségû energiát használó épületek, melyek realitása egyre fokozódik a jövõben.

Az ALACSONY ENERGIA-FOGYASZTÁS, részben az épület célszerû tervezése révén, részben a fosszilis energiák lehetõ legalacsonyabbra szorításával érhetõ el, ha jobbára a megújuló energiák, mint a napenergia aktív és passzív módja, a bio energia ( tûzifa, bio-briket, bio-gáz stb.), a geotermikus energia és a szél energia lesz hasznosítva.

A karbantartás költségeit is a céltudatos tervezés segítségével lehet a minimumra szorítani, ha az építészeti részletek kellõen gondosan kimunkáltak és kivitelezettek, a választott anyagok avulásra nem hajlamosak, a homlokzatok öntisztulása építészetileg megoldott.

A referencia épületek példázzák az alacsony fûtõenergia igényû, részben napenergiát hasznosító, gyakorlatilag felújítást nem igénylõ tervezõi gondoskodást.