GENERÁL TERVEZÉS

Mint a zeneteremtésben a zeneszerzõ, akinek több szólamot kell párhuzamosan hallania és az egyidejû hangzással megszólaltatnia, az építészetben az építész az akinek az épület minden részletét ki kell találnia és meg kell terveznie. A zene élvezete a tiszta hangok együttesén alapszik és nem kerülhet hiba senki szólamába sem.

Mi generál felelõsséget érzünk az általunk tervezett épületekért, tehát nem engedhetjük meg, hogy kevesebb figyelem forduljon bármelyik szakterületre, amely meghatározója egy épületnek. A "jó ház" megteremtéséhez gépész, elektromos, statikus, stb. szaktudásra, társtervezõkre van szükség ahhoz, hogy a végeredmény maximálisan kielégítse megbízóink elvárásait. Mi csak az elégedett megbízó mellett lehetünk elégedettek.

Az épület egy mûködõ organizmus, melyben a csõvezeték hálózat, mint egy érrendszer, az elektromos hálózat, mint egy idegrendszer hálózza be az épületeket. Minden vezeték kiszolgál egy adott funkciót, pl. elektromos feszültséggel lát el egy izzólámpát, vagy nyomást biztosít egy csaptelepben.

Ebbõl következik, hogy akkor lehet pontosan megtervezni egy épületet, ha az építésznek minden részletrõl van tudomása. Ez csak pontos megbízói igény meghatározás, rendszeres kommunikáció és a tervezõtársak professzionális munkájával valósítható meg. A generál tervezéshez hozzátartozik a tervezõi mûvezetés is, amikor a helyszínen felmerülõ problémák megoldásában mûködik közre a tervezõ.

A generál tervezés valójában költségtakarékos eljárás is, mivel a méretezéssel elérhetõ, hogy a legkedvezõbb nyomvonalon, szakszerûen a szükséges és elégséges mennyiségekkel legyen kialakítva az egész épület, így a fölösleges többlet beépítését kizárjuk.

A generál tervezés természetesen kivitelezési szintû terveket jelent, ennél kisebb mélységben, kevésbé részletes tervezésnek nem látjuk értelmét. Mi minõségi munkát csak a tervezési és az építési folyamat végigkísérésével tudunk végezni, mert ha nem a tervezõ találja ki a részleteket, hanem pl. a kõmûves mester, akkor abba valószínûleg maradandó hibák kerülnek, melyek késõbb beárnyékolhatják a tervezõ nevét és jó hírét is.