GRAVITÁCIÓS LÉGFÛTÉS


A légfûtés lényege, hogy a fûtõenergiát a levegõ szállítja a helyiségekbe a hõkülönbségbõl eredõ (gravitációs) felhajtó erõ segítségével. Ezért sem gépi berendezésre, sem légcsatornákra nincs szükség. A gravitációs légfûtés minden más fûtésrendszerrel szemben az alábbi - rangsorolás nélkül felsorolt - jelentõs elõnnyel rendelkezik.

ALACSONY BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG

A gravitációs légfûtés eszköz költsége csak csekély töredéke a melegvizes fûtésrendszereknek. A szokványos méretû - a referenciák között bemutatott - családi házakat és villákat két - három gázüzemû légkonvektorral fûtik. Ez egyértelmûen utal a lényegesen alacsonyabb beruházási költségre a melegvízfûtéses rendszerekhez viszonyítva. A levegõ szállítására szolgáló légcsatornák a falakba süllyesztett láthatatlan kürtõk. Nincs szükség levegõt szállító gépre, csõre, vagy szerelt légcsatornára.

GAZDASÁGOS ÜZEM

A légfûtés folyamatos üzemû, alacsony hõmérsékleten mûködik, s ezért igen jó az energia hasznosítása. Az elégetett gázból felszabadult hõenergia hatékony hõcserével a fûtendõ légtérbe jut a kémény helyett. A melegvizes berendezésekkel szemben, amelyek szakaszosan és nagy lángon mûködnek, a hõenergia jelentõs hányada a kéményen át távozik, mert a gyors vízátfolyás és füstgázáramlás miatt nincsen idõ a tökéletes hõcserére. Az energia hasznosítási elõny megmutatkozik a kémény füstgáz hõmérséklet különbségében, amely a légfûtésnél jóval alacsonyabb.

BIOLÓGIAILAG KIELÉGÍTÕ FRISSLEVEGÕ ELLÁTÁS

Szervezetünk egészséges mûködésének alapvetõ feltétele a tökéletes oxigén ellátás. Az oxigén szegény levegõ belélegzése károsítja a sejtjeinket. A levegõ oxigén tartalma 21 %, de minden kilélegzés után, nyugalmi állapotban, pl. könnyû ülõ munka, alvás esetében már csak 15%. Következésképen a szobában lévõ levegõ oxigén tartalma - friss levegõ bevezetése nélkül - az idõ múlásával egyre csökken a helyiségben tartózkodó személyek számától és tevékenységétõl függõen. Elõírások szerint a frisslevegõ ellátás követelmény óránként, és személyenként 50 m3. Lakásaink apró méretû helyiségeiben még egy személy esetében is akár már egy óra múlva is fellép az oxigén szegényes állapot, amely idõben egyre rosszabbodik. Fûtési idõben akár óránként szellõztetni kellene, hogy elegendõ oxigéntartalmú friss levegõt bocsáthassunk a zárt helyisségbe ahhoz, hogy sejtjeink kellõ oxigén ellátásban részesülhessenek. Az építészetileg folyamatos szellõztetéssel el nem látott helyiségekben élõk nagy valószínûséggel biológiailag észrevétlenül károsodnak. Ezt a káros hatást a gravitációs légfûtés megszünteti.

A légfûtés az egész ház levegõjét átáramoltatja a helyiségeken, tehát a tartózkodásra használt szobákban a frisslevegõ ellátás így - minden fûtési rendszerrel ellentétben - lényegében megoldott. Bármely helyiség be- és kikapcsolható a fûtésbõl és szabályozható külsõ frisslevegõ bevezetéssel is rendelkezik.

IDEÁLIS FÛTÉSRENDSZER A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSHOZ

Minden fûtési módnak nagy a hõtehetlensége, mert jelentõs a rejtett hõ tartalma. Ez alól kivétel a légfûtés. A melegvizes fûtések esetében a vízben jelentõs energia halmozódik föl, amelynek fûtõhatását nem lehet egyik pillanatról a másikra semlegesíteni, ha hirtelen kisüt a Nap egy borús napon. Különösen nagy hõtehetetlenségû a padlófûtés, amelynél több tonna beton van felfûtve. A napfény intenzitásának megváltozásakor túlfûtõdhet a helyiség, akár szellõztetésre is kényszerülhetünk, s kárba vész a belépõ napenergia. Ezzel szemben a levegõben nem lehet nagy mennyiségû hõt felhalmozni, azaz kicsi a rejtett hõtartalma. Ezért a légfûtés harmonikusan képes követni a napos és borús váltakozó idõszakokat, mert mihelyt a termosztát érzékeli a napsütésbõl származó hõtöbbletet, azonnal kikapcsolja a levegõ fûtését. És viszont, ha már nem elegendõ a belépõ naphõ, akkor bekapcsolja a fûtést. Semmilyen más fûtési rendszer nem képes olyan szorosan követni a külsõ hõmérséklet változását energia szabályozással, mint a gravitációs légfûtés. A napenergia passzív hasznosításához legkedvezõbben illeszkedõ fûtésrendszer a gravitációs légfûtés.

EGYSZERÛ ÜZEMELTETÉS

A gravitációs légfûtés bármilyen hõcserélõ berendezéssel (kazánnal, kályhával) megvalósítható, de a legkényelmesebb a gázüzemû kéménybekötéses légkonvektor használata. Ennek hõmérséklet szabályozóját legfeljebb csak markánsabb hõmérséklet változás alkalmával kell újra állítani. Minthogy a fûtésrendszer mûködtetéséhez sem gépi berendezés, sem elektromos áram nem szükséges, így nincsen meghibásodási lehetõség sem. Áramkimaradás sem akadályozhatja a mûködését. Gyakorlatilag az idõnkénti konvektor tisztításon kívül karbantartást nem igényel.


IGÉNYTELEN KARBANTARTÁS

A légfûtés egyedüli berendezése a hõcserélõ légkonvektor, s csövei nincsenek, korrodáló víz nem áramlik a berendezésben, szivattyúra nincsen szükség, ezért nincs mit karbantartani. Minden vízzel mûködõ fûtõ berendezés csöveit, hõcserélõit (radiátorait) tisztítani, javítani kell, beázásokat okozhat, fûtés kikapcsolásakor vízteleníteni kell, szivattyú elhasználódik stb. Mindezen karbantartási mûveletre nincsen szükség a gravitációs légfûtés esetében, ezért az üzemeltetése gyakorlatilag gondtalan. Csupán a kéménybe kötött gázüzemû légkonvektorokat illõ idõnként felülvizsgáltatni.


MAGAS ESZTÉTIKAI ÉRTÉK

A légfûtésnek a lakásban nincsenek látható elemei, csövei, vagy hõcserélõ elemei, tehát bútorozást nem akadályozza, mert a légjáratok a falakba süllyesztetten, rejtve helyezkednek el. Az ablaknyílások mélyen üvegezhetõek, mert nincsen az üvegezés elé helyezendõ radiátor, amely egyrészt a szabad kitekintést akadályozná, másrészt hõtechnikailag hõveszteség szempontjából elõnytelen megoldás.