KERT- ÉS KERÍTÉSTERVEZÉS

Sok épület esetében a használatbavételt követõen is a házak közvetlen környezete évekig építési helyszín marad, többnyire az elfogyó pénz hiánya miatt. Vagyis a területrendezés, parkosítás és a kerítésépítés elmarad. Tervezõként csak tanácsolni tudjuk, hogy mindenki fordítson figyelmet és áldozzon pénzt a környezet épülethez illeszkedõ kialakítására.

A kert és kerítés-tervezéssel elérhetõ, hogy a beruházás kezdete elõtt azok költségei tervezhetõek legyenek, és ne essen a tisztelt megbízó abba a hibába, hogy nem marad pénze az épület környezetének rendbetételére.

Tervezõként mi figyelmet fordítunk a kert kialakítására, és az érkezés, az épülettel való elsõ találkozás pontjára, a kapuzatra, kerítésre is. A kerítés a védelem elsõ foka, a telektulajdon jelölése, elkerítése és védelme. Fontos, hogy megjelenésében és anyaghasználatában harmonizáljon az épülettel, ezért hasonló irányelvek alapján kell tervezni, mint az épületet. A kerítést tehát olyan módon tervezzük meg, hogy utána a tulajdonosnak soha ne kellejen annak karbantartásával foglalkozni. A kerítés tervezésért nem számítunk tiszteletdíjat.

A kapunak és vele kapcsolatos egységeknek sok tevékenységet kell ellátniuk, mint például a várakozók csapadékvédelmét, a szóbeli, vagy vizuális érintkezés feladatát, a postai küldemények fogadását, villany és gázmérõk biztonságos tárolását, háztartási szemét tárolását és elszállíthatóságát idegen személyek kényszerû behatolása nélkül. Tehát a megoldandó feladat sokrétû.

A kert tervezése sem önkényes, sablonos, hiszen minden helyszín és terep egyedi adottságú, tájolása, lejtése, meglévõ növényzete, megközelíthetõsége más-más ötleteket, eszközöket sugall. Harmónia csak a környezetébe illeszkedõ épület esetén teremthetõ, mely a bentlakókra, használókra is a kitekintéskor visszahat.

Az épület a természeti környezet részévé válik, csak az illeszkedõ növényzettel együtt tekinthetõ annak. Ezért fontos alkalmazkodni a meglévõ növényzethez és a telepített növényzet ültetésérõl sem szabad elfeledkezni. Véleményünk szerint a kerti utak, locsoló-berendezés, világítás és a növények telepítésének tervezése nélkül az épületek megítélése, nívója csökken.