KÖRNYEZETBARÁT ANYAGOK

Az egészséges építészeti terek kialakításához épületek létesítésekor és üzemeltetéséhez olyan környezet barát építõanyagokat és berendezési tárgyakat kell használni, amelyeknek nincsen káros kibocsátásuk, (emissziójuk) kipárolgásuk, vagy kisugárzásuk. Ökológiai vizsgálatok számos anyagról és berendezésrõl kiderítették, hogy toxikus, mérgezõ kihatásuk van a környezetre, ezért biológiailag ártalmasak. A hatások nagy része érzékszerveinkkel nem érzékelhetõ, de tudat alatt szervezetünk reagál ezekre a hatásokra. A biológiai reakció szervezetünk energiájának egy részét leköti, az immunrendszerünket nem kívánatos mértékben terheli. Ezekkel a kérdésekkel az építészeti biológia foglalkozik, s a tervezés során kirekeszti mindazon nem környezet barát anyagokat és berendezéseket, amelyek jelenlegi ismereteink mellett ártalmasak lehetnek egészségünkre, illetve azokat alkalmazza, amelyek tudományos biztonsággal pozitív hatásúak az emberi szervezetre. Az ökologikus építészet (lásd ott) természetszerûleg magába foglalja a bioépítészetet és a bioszolár építészetet is.

A környezetbarát anyagok a környezetet elhasználódásuk után is kevésbé károsítják azáltal, hogy újrahasznosíthatók, vagy természetes eredetüknél fogva az anyagok természetes körforgásában részt vesznek, esetükben nincs szükség költséges gépesített hulladékkezelésre.

Mi törekszünk környezetbarát anyagok alkalmazására, melyek nemcsak beépítve biztosítanak egészséges környezetet, hanem elhasználódásuk után sem terhelik közvetlenül, vagy közvetve a környezetet.