NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

A napenergia hasznosítás célja az épületek üzemeltetéséhez szükséges úgynevezett fosszilis anyagok, a szén olaj és gáz elégetésébõl nyert energia kiváltása, mert az ilyen anyagokból nyert energiák fogyasztása az egész világra kiterjedõ legnagyobb szennyezõ forrás. A fosszilis energiák használata az élõvilág megszûnéséhez vezet. Tehát ezt az energiaforrást felváltani képes, úgynevezett megújuló energiák, vagy alternatív energiák, vagy lágy energiák használata sürgõs kényszerûsége az emberiségnek.

A megújuló energiák elõnye a fosszilis energiákkal szemben, hogy nem ad több szennyezõ anyagot, - elsõsorban széndioxidot - a légkörhöz, melynek feldúsulása okozza a felmelegedést, és ennek katasztrofális következményeit.

A napenergia hasznosítható legkönnyebben, mert hazánkban szinte mindenki rendelkezésére áll. A napból sugárzással érkezõ energia az épületekben passzív és aktív módon érvényesíthetõ, illetve mindkét eljárás egyidejûleg is alkalmazható. A felszínre érkezõ napenergia sûrûség nyáron elegendõ, hogy elraktározással a téli fûtési energia szükségletet is fedezze. Az ilyen aktív napenergia hasznosításnak csak beruházási költség feltétele van, de biztonsággal állítható, hogy hosszabb távon busásan megtérül. A megtérülési idõciklus elõre nem jósolható, mert az energia árak függvénye.
Azonban célszerû szem elõtt tartani, hogy az energia árak egyre emelkednek, s a tendencia erõsödik a készletek rohamos fogyásával, illetve a forrásokat birtoklók profitéhségével. Szilárd tény, hogy a bölcsen elõrelátó potenciális építtetõ alacsony energiafogyasztású, megújuló energiát nagymértékben hasznosítani képes épületet létesít.

Az ÖKOLOGIKUS ÉPÍTÉSZET, a PASSZÍV NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS, az ALACSONY ENERGIA FOGYASZTÁS fejezetek alatt további részletek találhatók.